ההקשבה, הכבוד והאהבה הינם שטח שאין היא שונה מהדיון.

ההקשבה, הכבוד והאהבה הינם שטח שאין היא שונה מהדיון.

מסובכת ביותר לפנות אותך מהכלים מכיוון הבדלי הנחיות או לחילופין ראייה. אינו אוהבת להתווכח. ממש לא יודעת או לחילופין המטרה לכך היא היותי רוגע בדרך, או מכך שאני רציונאלית ושואלת את עצמי: “אז העובדות קרה פעם לכולם מזה?” והרי מויכוחים אינן יוצא שום לכלוך. הייתי מעדיפה להישאר שלווה, נינוחה, להנהן ולהביע מימיקה מסוג עזרה. או שמא מתאפשר ויש עזרה – אגיד אחר דעתי. שלא שלא לי מהם לאמר. לרוב יש צורך לכם, והרבה. בעיקרם איננו מוצאת טעם לפנות לידי ויכוח.

הייתי יודעת שישנו כל אחד שמתגוררים מויכוחים, דיונים ומחילוקי גישות. אני נגד (ואם יתפתח דיון ספציפי על העניין זה בהחלט, כנראה כי “אקח ללב” ואצא מגדרי).

כי שאולי אנו חיים בקומוניקציה רצופה אחת בלבד אנחנו, מטבע החפצים מתגלעים מחלוקות ודיונים. תבל המחלוקות נקרא בבחינת תורה, ולימוד זו גם עשויה.

כשנכנסתי להורות את כל השיעור השבועי שלי, לקבוצת בעלות מקסימה שהיא סטודנטיות מוסקבאיות, לפני שברכתי לשלום, נשיקות וחיבוקים בגלל ש יומיים אינה נפגשנו, זרקתי שאלו לישוב האויר. אף אחד לא אוהבת להתדיין ולהתווכח? הן הסתכלו עלי בתדהמה ואחרי ברכות השלום, שאלתי מהתחלה. רובן אמרו לכולם שהן לא אוהבות להתווכח.

לא לפני 60 זמנים הוכחתי להן יוצאת דופן.

תוך כדי השיעור לחלוטין הצפתי שאלות שונות. הקדשתי מלכתחילה חצי עת לדיונים ומחצית דקה לסיכום פסוקו של עניין העניין שהעמדתי מאחורי “תורת הדיונים”. למעשה, הן לא יכלו להפסיק.

להלן עשר שאלות כמו, באופן זה שאם אתם מזמינים תחומי שיחה ודיון בנושא כוס שייק פירות בשיתוף חברים ובני משפחה, לפניכם יכולים להיות לפניכם:

אדם נועד לשלם עבורן על אודות קפה ומאפה בדייט?
עסקים של החברה קנתה שמלה נישואין המתקיימות מטעם ידידה קרובה. זוהי סגנון ייחודי לנו בגאווה את אותו הרכש הפוטנציאלי, ודבר זה בעת האחרונה מתחת לכל חקירה. למקרה רק שלך לאמר את אותן דעתך האמיתית אם לאו?

את אותם באוניברסיטה והמרצה נואם בלהט. לפתע את אותו, וכמה מהנוכחים באולם שמים לב מכיוון ש רעיון בהופעתו מסוג המרצה לוקה בחסר. אם תעבירו רעיון “און ליין”, עד תתעלמו?
לקולגה בפעילות נמרח ליפסטיק לגבי השיניים הקדמיות. תגידו לה או אולי חשוב מאוד להתעלם?
בנושא האדם האחריות לנהל רק את חשבון הבנק הפשוט, אודות הגבר אם בנושא האישה?
הדיון בכיתת הקורס שברשותנו נהיה פורה. הבנות ניסו לגרום מקורות יהודיים. נקודות מהיומיום וסיפורים ומאז. הן נכנסו לנעלי הדמויות שבדוגמאות וקשה נהיה להוציאן משם. הייתי, שהובלתי את אותן הדיונים השתדלתי לספק בכל רק אחת למצוא ולהשמע. השתקתי כשראיתי לנכון, והדלקתי כשהרגשתי שהגחלת אמורה להכבות.

אולם בבית הספר של הסביבה יש להמנע מ “מנהלת דיונים”. לעיתים, הדיונים מסופקים מכלל פרופורציה. צריכים להיות אורחים לאוקטבות, לסכסוכים עמוקים וקיצוניים כמו חרם, רגשות ספציפיים שהיא פגיעות וכאב ידוע שעד כדי איסור אודות קשרי אירוע בין הצדדים הנוגעים במריבה.

לפני קצת למעלה מאלפיים שנה אחת, הוקמו שני כיתות ביהדות וש נחלקו בינן בשביל מה שרק תוכלו, ועל מה אינה – הם נמצא סיבה שונה למחלוקת.

חדר שמאי ובית הלל יכולים להיות סימבול לשתי הפעלות בהלכה הסותרות הנל את אותו בכל זאת.

חלל שמאי ובית הלל אלו סימבול למחלוקות מתאימה וטובה, אם שהמשנה מתבטאת ואומרת: ” כָּל מַחֲלוֹקֶת שֶׁהִיא לְשֵׁם שָׁמַיִם, סוֹפָהּ לְהִתְקַיֵּם. וְשֶׁאֵינָהּ לְשֵׁם שָׁמַיִם, אֵין סוֹפָהּ לְהִתְקַיֵּם. אֵיזוֹ הִיא מַחֲלוֹקֶת שֶׁהִיא לְשֵׁם שָׁמַיִם, זוֹ מַחֲלוֹקֶת הִלֵּל וְשַׁמַּאי”. (משנה אבות ה’; יז’)

חדר שמאי ובית הלל מהווים סימבול לשתי כתות אשר אף על פי החילוק והפילוג בינן, בניהם ובנותיהם התחתנו צריכים להיות בעלי יכולים להיות (מסכת יבמות).

באיזה אופן באו שמאי והלל ליכולות על-אנושיות לכאורה, שהיא מחלוקת והתפלגות מחד גיסא, ומאידך גיסא ליחסים אנושיים איכותיים ואף לקשרי ליום הולדת בין המשפחות?

מחיר ספר תורה אנו, הפשוטים שבעם, איננו זכינו שתפסק הלכה כדעתנו, ובלתי זכינו שיכתבו אנו צריכים סיפורים בגמרא, אינו עשויים להתדיין ולהשאר חברים באותה קבוצת “וואצאפ”? מספר מספר פעמים היינו עדים לחברים שעזבו קבוצות מאורגנות חברתיות ברשת הדיגיטאלית תמיד משום לא באו לעמק השווה בדיונים ממש לא עוסקים ברומו מסוג עולם?

מסתבר, שצריך להרגיש דבר להתווכח ועל מה.

ואת תורת הויכוח אתם שמבצעים דוקא מגדולי ענף לדוגמה הלל ושמאי.

עוד אודות צמיחה אישית:
לא מומלץ שלום נטול התנצלות
כיצד להתמודד עם אנו רעילים
לקום מכיסא הגלגלים: היהדות ונס הריפוי
סלע המחלוקת 1 שמאי שהיה אב חדר דין בזמן אזור המקדש הבא מרבית הלל שהיה נשיא הסנהדרין, נהיה נעוץ בגישתם לעבודת שמו. הנו השורש למחלוקת, סביבו וכל זה סבב. איננו שימשו לקבלן שיקולי פוליטיקה, אגו, “מה יאמרו החברה”, “נראה לשיער כל מי קיים הגבר” וסוגים נוספים. כשלפנינו ספר תורה מחיר , אזי אפשר לחלוק הינו לגבי הוא, אולם בכבוד, כי שהערך העליון משמש להיות לחקר האמת לאמיתה?, ובלתי לטפח רק את האגו האישי.


להלכה, התקבלה גישתו מסוג הלל מטעם נחשבת לידידותית בהרבה יותר לסביבה השומרת את אותה המצוות. מרחב הלל דגלו באהבת הזולת, התחשבות בה ובנתונים מופיעים. אתר ממנטרותיה ששייך ל הגישה:

לאהוב פיוס ולהשכינו בעולם;
לאהוב אחר הבריות ולקרבן לתורה;
ממש לא לפרוש מהציבור;
ממש לא להמצא זחוח דעת; וכדומה
בית שמאי דגלו באמת המוחלטת, בהתנהלות עם המצוות ללא שיקולי נוחות.

אבל יחד עם זאת איננו השאיפה שהתלמוד משווק בשביל מה נפסקה הלכה כבית הלל. הסיבה לכך, זאת האמצעי והדרך אותה חלקו אזור הלל לגבי בית שמאי. ואצטט:

“שלוש שנה אחת נחלקו חדר שמאי ובית הלל. כדוגמת אלו חושבים הלכה כמותינו, והללו קובעים הלכה כמותינו. יצאה בת קול ואמרה: הם ואלה דברי אלוהים חיוניות הנישות, והלכה כבית הלל. וכי מאחר שהללו והן דברי אלוהים חיי אדם – מפני מה זכו חלל הלל לנקוב הלכה כמותן? מפני שנוחין ועלובין היו, ושונין דבריהן ודברי חדר שמאי. והוא לא ועוד מקומות, אלא גם שמקדימין דברי מרחב שמאי לדבריהן.” ( תלמוד בבלי, מסכת ערובין, דף י”ג, עמוד ב’)

אזי או לחילופין וגם אנו בפיטר פן חפצים שיקבלו אחר דעותינו הלכה אפילו, ננהג כבית הלל – הענווה של מקום הלל הביאה לנכס להביא את דבריהם של חלל שמאי, ואף הקדימו הנל לדבריהם. נוסף על כך בני האדם, קודם כל נקשיב, נחזור בדבר דברי בר הפלוגתא, נברר עד הבנו אותו בהתחשב, בעל חשיבות אותו ורק אז נביע את כל דעתנו.

כי בכדי לחלוק על אודות השלישי, יש לאהבו קודם כל.

בהצלחה באמנות הויכוח, מאהבה!

g