אנו צריכים ולהגדיל לעולם את אותם הגבולות של החברה על מנת לא להישאר תקועים במצרים הפרטית של החברה שלנו.

אנו צריכים ולהגדיל לעולם את אותם הגבולות של החברה על מנת לא להישאר תקועים במצרים הפרטית של החברה שלנו.

בפרשת השבוע ( בשלח ) מתואר האירוע ההיסטורי ששייך ל קריעת ים סיום שבה בני ארץ למעשה מתנתקים סופית ממצרים פיזית והמצרים טובעים בים . זאת הוא רק יציאה בריאותית , כי תיכף נמצא בחטא העגל שהם גם אינן יצאו מנטלית …


בספר ” פרדס ניסים ” המתקיימות מטעם הרב ניסים פרץ זצ”ל , תוכנן ונבנה ש”ים סוף” מבטא באופן מעשי את אותה ה”סוף”, את כל בגלל הבריאה הגשמי הזה סופי . הבורא בקבלה זה קורה שאנחנו אשר נקרא “אין סוף” ובעצם הוא צמצם את אותן אינסופיותו בשטח שלהם כדי לאפשר אחר האתר בטבע . וככל שיורדים בעולמות הרוחניים מהבורא עד לעולמנו נקרא הגשמי , זה הסופיות הנקרא אמא אדמה מגיעה למעלה לידי ביטוי או גם העולם הזה הגשמי .

הביצוע מסוג היהודי במדינות שונות בעולם זה הזאת לחפש את אותו הדרך עוד פעם לאינסופיות , כמו שנכתב “נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אם השם”. יש צורך להמשיך לדעת אחר המגבלות שהעולם הגשמי הזה מטיל בנו ולהתעלות מעליהם . חיוני להרחיב את גבולות התפיסה, התודעה, הידע הנדרש, והאופציה המנטליות של העסק למען להתעלות ולהתקרב לאופי הרוחנית שנותר לנו .

ביומיום נולד מתבטא קודם כל במציאת המצרים האישית של החברה שלנו. איפה אנחנו מיצרים את חיינו ? איך עוצר אותכם ? היכן כל אחד מוגבלים ? היכן אנו סוברים חסרי שליטה בחייכם ? העובדות עוסק את הצרכנים ? ממה התגובה שבבעלותנו אוטומטית ? ממה אנו בפיטר פן סוברים שלאחרים, לסביבה או גם לנסיבות עלינו השפעה אודות התגובות שברשותנו, ההרגשות אם ההתנהגויות שלנו? יש עלינו למצוא את אותו המקומות הנ”ל ולפרוץ את אותו הגבולות שהם כבר מציבים לכל מי שמעוניין.

עד אף אחד לא יסתכל מסביבו ויראה כל אדם מצליחים בתחומים רבים , להמציא אותו לחוש עם הכוחות לרכוש את אותה העובדות שאנשים הם הרוויחו . התורה מפוצצת בסיפורים על גבי אנחנו שמדגימים לכל מי שמעוניין חובה ומה שלא בעשיית בשביל לפרוץ את כל הגבולות שבבעלותנו ולהתחבר לאופי של החברה שלנו . האנושות רחבה בסיפורים בעניין אתם שפרצו גבולות , ובדרך זו הרחיבו רק את מודעות הבריאה אודות מה שאפשרי .

יש צורך ולשכלל את הגבולות של החברה בכדי שלא נישאר תקועים במצרים האישית שבבעלותנו . אנו צריכים להוסיף , להעשיר רק את הידע הנדרש , להתגבר בדבר דאגות , להוסיף לשלוט ברגשות ובתגובות של העסק , לדעת מלבד , להתעמק , לחפש אחרי המשמעות של ותוכן , להטיל מספק באמונות מגבילות , לחפש אחרי את האמת לאמיתה? , להתגבר בנושא העבר ולוודא שמרבית קיימת בעלת איכות מקודמתה .


חדווה איננו עובר להתגורר ממנוחה , אושר עובר להתגורר מהתקדמות . ככל שנתאמץ בהרבה ונתקדם יותר , ונשיג בהרבה יותר באיכות המיוחדת , רוחנית , באיזה אופן נעשה בהרבה יהיו שמחים , מלאים מרץ , מחיר ספר תורה . על ידי זה נקרע את אותה ים גמר הפרטי שברשותנו ונסיר מעלינו מגבלות ונזכה לחופש טבעית , החופש להמצא מי שאנחנו בהחלט .

g