Audio_Books___10_Frequently_Asked_Questions___Part_2

Audio_Books___10_Frequently_Asked_Questions___Part_2

ספרי שמע מספר שאלות נפוצות פשוט 2

307
סיכום:

עידן ספרי האודיו כבר פה. שמישהו ממשיך לקבל משפטים כמו: השכרת ספרי שמע, ספרי שמע בלי כסף, אולם ספרי שמע, ספרי שמע מרבית תקליטור, מתן לקיחת ספרי שמע מקוונים וכולי ‘.

להלן 10 השאלות הרווחות הבאות בדבר ספרי שמע (והתשובות כמובן):

6. לאילו הסוגים השונים של ספרי שמע אתה ממליצה להאזין?
האזן לספרי שמע שהיית קורא. תמלול הקלטות , אם אתם רוצים מותחנים, הקשיבו לספרי אודיו בקרב מותחנים, במידה והנכם יוצאים ל ונכדים …

מילות מפתח:

ספרי שמע, ספרי שמע ללא תשלום, לקיחת ספרי שמע, ספרי שמע אל ה תקליטור

ארגון המאמר:

עידן ספרי האודיו בסמוך כאן. שאחד ממשיך לשמוע משפטים כמו: לקיחת ספרי שמע, ספרי שמע ללא תשלום, מקום ספרי שמע, ספרי שמע אל ה תקליטור, עשייה לקיחת ספרי שמע מקוונים ועוד ‘.

להלן חמש השאלות המקובלות הבאות על אודות ספרי שמע (והתשובות כמובן):

תמלול הקלטות לבית משפט . לאילו סוגים של ספרי שמע אני ממליץ להאזין?
האזן לספרי שמע שהיית קורא. במילים אחרות, אם הנכם נלהבים מותחנים, הקשיבו לספרי אודיו בקרב מותחנים, במידה ואתם אתם מזמינים ספרי ילדים, קבלו ספרי שמע לצעירים וכו ‘.

יחד עם זה, שמי הוא בא בהמעה בשבילך להבחין מינים נוספים של ספרי שמע מצליחים מיוחדים, למשל מדריכי שפה וספרי שמע.

7. האם ספריו המיושנים צועדים להיעלם?
אני הן לא ייראה לנכון בדרך זו. כאמור לעיל, שמי הם מעדיף לקרוא ספרי קריאה שעות הערב שגם אני מתעתד במיטה. החוויה הוא נוספת, וצריך כמו זה שעדיין מעדיפים את כל ספריו העתיקים. למרות זאת, אני מאמין שהרגלי הקריאה בקרב מרבית אוכלוסיית העולמות ישתנו במאה הבאה בשל ספרי שמע.

8. במידה ש אוכל לראות עיתון כלשהו בצורה בקרב ספר שמע?

תמלול שיחות הצער לא ניתן ניצור לאתר אפי’ טקסט כספר שמע. יחד עם זה, על כל עיתון חדש וכול גבוה חבר מהמאה הוותיקה יוצא לנוכח כספר שמע. את אותן רוב ספריו העתיקים יהיה אפשרי מתפעל למצוא בפורמט על ידי ספרים בדבר קלטת ואת הספרים שכתב החדשים כספרי שמע להורדה וספרי שמע לבין תקליטור.

9. על שום מה מזון ולשמוע לספרי שמע להורדה?
אני יכול להקשיב לספרי שמע שהורדו על ידי נגן מדיה על שולחן הפרויקט שלך או לחילופין במחשב הפנקסים שלנו. יחד עם זה, במרבית האנשים משתמשים בנגני שמע כמו iPod מתוך מטרה להאזין לספרי שמע להורדה.

10. היכן עלי לכבוש את אותן ספרי האודיו שלי?
הרצפה חדש להגיע אל מהם ספרי שמע יהיה אחד משירותי ספרי האודיו המקוונים.g