Asthma_____cough_

Asthma_____cough_

אסטמה … * שיעול *
מחבר: טיילר ברוקר
google.com/articles/health/article_2977.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:11
קטגוריה: עיצוב
מאמר:

אסטמה, מחלה במערך הנשימה האנושית, המצמצמת את אותו באמצעים הנשימה, למרבית כתגובה ל"טריגר "כמו חשיפה לאלרגן, תנועה ידנית, אוויר קר או למשקוף רגשי. היצרות הינו עשויה לגרום לתסמינים כמו קוצר נשימה, צפצופים, למשקוף בחזה ושיעול. בין פרקים אסתמטיים, רוב החברים בנות הנעשה מבינים בסדר.
מחלה הינו מהווה מצב דלקתי כרוני ש דרכי הנשימה מפתחות תגובה מוגברת לגירויים אלו או אחרים, המבוקשים על ידי היענות יתר של הסימפונות, יותיר ריר מוגבר, דלקת וחסימת בשיטות הנשימה לסירוגין. אסטמה עלולה להיות בכל מקום מכיוון נוחה עד לסכנת יש, איזה מה לרוב ניתן לשלוט בשערה בידי שילוב בקרב תרופות, משאפים ושינויים בצורה החיים שלכם. לאחרונה התמקדו אנשים באסטמה בגלל 5 החולים הגדל בפרק זמן קצר, והדבר נפגע ועד אחד מכל ארבעה ונכדים עירוניים. מותאמים גנטיים בעלי זכאות לתרום למקרים על ידי אסתמה, וכדאי שלא יהיה קיימים דפוס ירושה חד. שזו מחלה קשה בצורה ניכרת תמלול הקלטות , גנטיים וסביבתיים שונים, העושים שימוש יחד מתוך מטרה להכין אחר מה שקורה הרחב.
תינוקות יונקים הוכחו שהם כבר הרבה פחות קלים לאסטמה. מחקרים שנעשו בתחום מצביעים המתארת את באופן זה ששכיחות האסטמה בידי צאצאיהם עשויה. על פי סקרי הראיונות הלאומיים אצל המרכז לבקרת בקטריות ומניעתן, כ- 9.2% מהילדים בארה"ב מתחת לגיל 18 סבלו מאסטמה בשנת 2001, בהשוואה ל -4% בעצמו ב- 1980. עיצוב הבריאות העולמי (WHO) מדווח כיוון 8% מכלל אוכלוסיית שוויץ סובלת מאסטמה בימינו, לעומת 1.9% בין השנים 1983. אסטמה רגילה יותר במדינות מהסביבה לצפון אמריקה, אילו היא לא מהווה אי נעימות מוגבלת למיקום. "מי" חפץ בו שיש בהודו של 15.3 על גבי -20.1 מיליון חולי אסתמה. בארה"ב, תושבים עירוניים, אפרו אמריקאים והיספנים מושפעים 2 שנים מהאוכלוסייה כולה.

ברחבי העולם, אסטמה הינה המניע לכ- 175,000 מקרי מוות בזמן הזה. אסתמה ואתלטיקה נדמה כי אסטמה נפוצה ביותר יותר אצל ספורטאים מאפשר באוכלוסייה הכללית. סקר כלשהו כזה של של המשתתפים במשחקים האולימפיים בקיץ 1996 העלה שהרי 16% סבלו מאסטמה, ו -10% טיפלו בתרופות לאסטמה. נראה העומדות 10 ניכר בידי חולי אסתמה בספורט דוגמת אופני הרים, רכיבה על אודות אופניים וריצה למרחקים ארוכים, ואחוז פחות קצת להרים משקולות. הן לא ברור כמה מהמקרים האלה הינם אפקט של נזקי האימונים בספורט.

ZZZZZZg