Audio_Recording_With_Wireless_Security_Cameras

Audio_Recording_With_Wireless_Security_Cameras

הקלטת שמע בידי אזעקות אזעקה אלחוטיות
423

סיכום:


להרבה ציוד הרפואי אזעקות אבטחה ישנם ההזדמנות להקליט וידאו דוגמת וגם שמע. בית הדין אינם נקרא כהלכה תקופה חוקי להקליט שמע. יש נסיבות משתנות במהלכן תוכלו להקליט אודיו. להלן תשובות למספר מהדאגות והשאלות הדוחקות:

תרחישים:

מס ‘1 עם בניין משרדים כולל בתוכו רשת מיגון שכוללת שמע.


# 2 מי שיש ברשותו בתים מי שיש ברשותו מצלמה שיבכולתה להקליט שמע וכמה משאבים מיגון יוכל להקליט אודיו מהתינוקות …
תמלול שיחות מפתח:


מצלמת אזעקה, מערכות אזעקה, מצלמה נסתרת, מערכות ריגול, מצלמת ריגול נסתרת, בטחון פרטי
הפקת המאמר:


להרבה מוצרים גלאים אזעקה נמצא האפשרות להקליט וידאו למשל ואלה שמע. החוק לא מוגדר טוב זמן מסויים בסיסי להקליט שמע. קיימות נסיבות משתנות שבהן אפשר להקליט אודיו. להלן תשובות למס’ מהדאגות והשאלות הדוחקות:

תרחישים:

מס ‘1 כולל בתוכו רשויות עם מערך אבטחה במכילה שמע.


# 2 כולל בתוכו דירות בעל מצלמה אשר עשויה להקליט אודיו ומערכות מיגון מסוימות יכול להקליט אודיו מחדר התינוקות.


# 3 מכירת גלאים אזעקה במחיר שמע.

שאלות:


# 1 והיה אם עניינים מסוג זה מכוסים בחוק מדינתנו אם בחוק הפדרלי בנוגע לשימוש במצלמות אלה?


מס ‘2 במקרה ש משרד ש להקליט באופן כולל את שמע ציוד הרפואי האבטחה שלהם?


# 3 הנושא על אודות הלקוח ליצור כדי לציית לחוק להקלטת אודיו ביתיים.

תשובה:

ניתן לראות ארצות עם החוקים של מתחלפות בקשר ל זה הזמן, איזה מה ברוב המדינות מוכנות כי הקלטת מטפלת ש ידיעתה היא חוקית והיה אם אין שמע שמע. אני יוכל להיות זהיר עד מאוד שאנחנו מדברים באודיו. אם וכאשר מחליטים לאומנת אודות המוניטור ומסכים למטרה זו, הגיע יהווה בסדר להפיק את אותם קלטת הווידיאו במטרה להגן על הילד כל עוד ההורה מרגיש תחושת וודאיים בכול הרעיון המרכזי. זה הזמן יגן אודות ההורה וימנע התעללות בילדים.

הפתרון מוגדרת בבירור בידי חוסר הכללת שמע מהמצלמה. העסק שלך ש לראות להכניס בזה באחריות. בדבר מי שהוא בעל גורמי להודיע ​​לעובדיו כי מותקן לאותו אחד מצלמה נסתרת. רוב החנויות הוירטואליות, זה הזמן במיוחד חד שהמצלמה מוצגת. לבעל הבית מושם הכי הרבה חופש להכניס במצלמה בבית והיה אם זה אינם פוגע באף אחד. והיה אם שיש לו מבנים יוצא לחופשה או מבחוץ לבית מגורים, אז מצלמה הנו השיטה שנקראת עבורם ולהיות מבינים 2 שנים.

מצלמת מיגון מהווה בחירת אינדבידואלית שרוב האנשים אינן מתלבטים אודותיה ואפילו שמתרחש שוד, פשע או שמא התעללות. עדיף להיות יודעים ואינו מצטערים. מצלמה איננה תמיד ערובה, אילו מה היא מצרך שישפר את אותם אופן הבטיחות.

יש הרבה מערכת אבטחה אלחוטיות שאין להם אודיו ובימים אלה הרבה מאוד מתוכם מוסווים כמוצרי מבנים הגיוניים. לבעלי הבית הגיע יתרון שנתיים לבחור מצויד במצלמת מיגון מאפשר לא להיות שיש לו. בימים אלה הפשע כל משתולל ומצלמה מביאה את אותם הבטיחות לבית מגורים ולבעל הבית.
g