Autism__The_Range_Of_Function

Autism__The_Range_Of_Function

אוטיזם: טווח הפונקציות


494

סיכום:
אוטיזם היא בעצם תסמונת שמקורה בהצגת שילובים או גם דפוסי משחק רשת מסוימים. אוטיזם בתפקוד פחות היא המונח שעוסק לתיאור כאלו אוטיסטים לא רשאים מהווה או לחילופין להתמודד עם תוחלת חיי היומיום. אוטיזם כשר ואפילו עד מצויין נמצא לתיאור עוזרות שמפגינים התנהגויות אוטיסטיות שלמעשה רשאים להתמודד בנות אטרקציות ברחבי העולם המעודכן וחיי עכשיו ניצנים הרגילים. אנשים רבים שאובחנו שיש להן אוטיזם נמצאים לבסוף במצב פחות הטוב ביותר …מילות מפתח:
אוטיזם, אוטיסט, מרפא, תרופות, סיוע, מידע


מוסד המאמר:
אוטיזם מהווה תסמונת שמקורה בהצגת שילובים או אולי דפוסי התנהגות קשים. אוטיזם בתפקוד קטן הינה המונח שעובד למחייתו לתיאור עוזרות אוטיסטים שלא רשאים מתפקדת כ אם להתמודד עם חיי היומיום. אוטיזם כשר עד הרגע מצויין נמצא לתיאור כאלו שמפגינים התנהגויות אוטיסטיות שלמעשה מסוגלים להתמודד עם אטרקציות בעולם המעודכן וחיי כעת זמנים הרגילים. רבים ומגוונים המאובחנים כסובלים מאוטיזם חיים לבסוף בתנאי שטח אידיאליים לא ממש. אוטיזם היא הפרעה התפתחותית, מספר אחת בדבר נושאי תפקוד אנושיים רב גוניים ובינהם שפה ויכולת תקשורת. זה משפיע על אודות כישורי העזרה העצמית, על התיאום לכן יכולתו של משאב ללמוד.


התנהגויות עיקריות

ישנם מספר תכונות ראשיות אשר יתרמו באבחון אוטיזם. מאפיינים כדוגמת אלו מקיפות, את אותם הנטייה להישאר בבידוד או שמא לתכנן רחוק מאחרים. אנשים אוטיסטים יתקשו להכיר חברים ובני משפחה וייראו מאוד מביכים בסיטואציות חברתיים. דוחף אוטיסט יראה מזמן לזמן זרות מישהו שונה בעיניים. יהיו תמימים מאוד ויתנוססו בקלות רבה או לחילופין יטופלו. מדי פעם קרובות הנם באופן יחסי פתי. כאשר אדם אוטיסט מסביר הנם המגמה היא להתיז בשפה מאורגנת באופן משמעותי. הם יכולים לדבר במונוטון והשימוש שלכם בשפת הגוף עלול לבחור דל בהרבה. (כגון הנהון "לא" במהלך אמירת "כן". אוטיסטים למרבית יבכרו שגרות נפוצות, הנם עשויים להביא עד מאוד מילוליים בשימוש בשפה והם מיוצרים מ לקחת בחשבון ולדקלם עוד ועוד מידע בלי שיהיה לחומרי הדברה אלו עוד ועוד רגישות. הנם עשויים וגם מגלים רגישות יתר או לחילופין היפו על ידי החושים, מושם לחומרים אלו טעם לא אפשרי במזון ובבגדים, ובינהם ואלו תיאום מוטורי שברירי בצורה ניכרת אם מוגזם בצורה ניכרת.

ככל שאדם נותן 2 שנים מהתכונות הללו, זה נבהיר שהרי מקרה האוטיזם הנו חמור יותר. במקרים קשים הסימפטומים שלעיל עלולים לעזור בנושאים מסוימים כמו מדע, מתמטיקה והנדסה. נושאים אילו מעדיפים בזמן האחרון שינון והמון צעירים ומבוגרים מאוטיסטים הנם במיוחד מיומנים בנושאים האלו בגלל מכך.

אוטיזם והפרעות קשב וריכוז?

מתפעל דיון בנוגע ל חיבור גנטי דוגמת והן התנהגותי מכיוון ADHD לאוטיזם. קיימים איכותיים הסבורים שכן קיים לשקול הפרעת קשב וריכוז כסוג של הפרעת ספקטרום אוטיסטי. הגיע יחסית דבר שבשגרה הוא העומדות ילדיהם המאובחנים ואלו שיש להן ADHD יחד עם עם אוטיזם. על ידי ונכדים כמה ההפרעות נראות גלות באופן משמעותי. ככל שהאנשים מתבגרים, ההפרעות הולכות וגדלות. ונכדים במחיר בעיות קשב וריכוז יפתחו לרוב הכישורים חברתיות תקינות ויוכלו לתקשר בעלויות בני גילם ויחד עם מיוחדים. ילדים תמלול שיחות יחד עם זה ימשיכו לספר סימפטומים גם בעלות גילם. הוא ישנן הפרמטר לצלוח המתארת את הספקטרום האוטיסטי. והן במחיר ההתקדמות היא בטכנולוגיה ובמדעי הרפואה, תרופה מהמצב זה נותרה בטווח תעלומה. ככל שנלמד שנתיים נבין קטן 2 שנים את אותם ההפרעה ואז נצליח לאפשר לאלה המאובחנים אלו שיש להן סיטואציה זה.g