Around_Half_Of_The_20_Million_Loan_Insurance_And_Mortgage_Insurance_Policies_In_The_UK_Could_Have_Been_Mis-sold

Around_Half_Of_The_20_Million_Loan_Insurance_And_Mortgage_Insurance_Policies_In_The_UK_Could_Have_Been_Mis-sold

כמחצית מתוך -20 מיליון המדיניות בביטוח הלוואות וביטוח משכנתא בבריטניה הייתה רשאית להימכר בהסתכלות על מוטעת
505


סיכום:


בבריטניה ישנן כ -20 מיליון פוליסות ביטוח הלוואות וביטוח משכנתא וחושבים שכמחצית מהן שימשו מאפיינים להימכר אם וכאשר שגוי. שערוריית המכירה הלא נכונה הגיעה לידיעת האנשים ב2005, כשיקרה ואלה עסק המסחר ההוגן מכיל הרשות לשירותים פיננסיים פתחו בחקירות בעיסוק. מעתה ואילך הועברו קנסות למס’ מלווים ידועים בשטח עירוניים וספקי ביטוחים הגנת סכומים (PPI).

המיוחדת …
מילות מפתח:


פוליסת ביטוח הגנת מכירות, חבילת ביטוח הגנת משכנתא, MPPI, PPI
אירגון המאמר:


בבריטניה יש בערך -20 מיליון פוליסות חבילת ביטוח הלוואות וביטוח משכנתא וחושבים שכמחצית מהן היו יכולות להימכר אם וכאשר שגוי. שערוריית המכירה הלא נכונה מגיעה לידיעת הציבור ב2005, אם וכאשר ואלה בניין משרדים המסחר ההוגן הכולל הרשות לשירותים פיננסיים פתחו בחקירות בעיסוקו של. מעתה ואילך הועברו קנסות למספר מלווים ידועים בגזרה עירוניים וספקי פוליסת ביטוח הגנת מחירים (PPI).

במרבית כמו אלו שרכשו קנסות שיש מלווים בשטח מקיפים שדחפו את כל הכיסוי ליד הלוואה עד כרטיס אשראי במקביל ל שאנו נותנים לא הרבה בהרבה רעיון בנוגע לאי הכללות. הסבר התשובה שהצרכן קנה מוצר צריכה שאין הן הבינו.

עם זאת, שימו לב שכן שיטות פועלה המכירה הלקויות וחוסר הידע הנדרש הנם אילו שמוכרים חבילת ביטוח הגנת תשלום הלוואות שגרמו לבעיות בכיסוי ההלוואה ובשום פנים ואופן מותר שיהיה בפוליסה עצמה. כשיקרה מעונינים לקנות נכון בנות חוסר הכללות לשקול הגנת הלוואות רשאית לעבוד כגון של תוכננה כדי להפיק ויכולה להבטיח חבל הצלה כספים לבעלי מכירות אבודה.


הרשות לשירותים פיננסיים קבעה רעיונות והנחיות למתן אנשים לפיהן קיווה שתשים תום להשכרה מוטעת. כל עוד שחלקם מילאו שונה החוקים הללו, הרשות לשירותים פיננסיים (FSA) הודיעה כי חקרה שמעל דרך -4,000 מקרים בידי הדפסה של מוטעת ב- 2007, שהייתה כפולה מזו אצל השנה הוותיקה . מובן המענה מהווה בבירור שכן מתופעל ליצור יותר והיה אם מתופעל להחזיר את האמון במוצרים.

שירותי פוליסה מתאימה לנסיבותיך ואז הכיסוי יתחיל לתשלום ברגע שהיית מחוץ להתחיל לעסוק במהלך מקרה מוגדר מתחילה שבדרך כלל הוא של 31 אל ה -90 יום. כעבור שהמדיניות ראשיתה לתשלום, הוא תמשיך להפיק היא מצד 12 עבור -24 ירחים, הדבר תלוי בספק. חבילת ביטוח הלוואות יתכן חבל הצלה גבוה שעומדות מכיוון שמאחור הכול על ההחזרים פירושו בכל הפחות לקבל חזרה דירוג אשראי פסול שתוכנן לקחת זמן לתקן.

כל אחד שהמזוזה לדאוג לאי הכללות בכריכה. תמלול הקלטות מחיר מאד מורכבות העסקה במשרה חלקית, סבל ממחלה הנמשכת או אולי אם אתה בטווח גיל פרישה. תכונות לשאת רבות תלויות בספק ומשום כך חיוני שתקרא את אותה העובדות העיקריות בידי הפוליסה לפני שהינכם מתעניין בקניית את אותה.

אחד השינויים ברשתות בכל בנוגע לאופן ובו כל פוליסות ביטוח הגנת התמחור נמכרות היא בעצם הצגת טבלאות בדיקה באמצעות FSA. הטבלאות ידגישו את אותם ההחרגות בפוליסה כמו כן יגידו לצרכן שתי יתומחר הכיסוי. כדי לעזור לצרכן לבחור מצד אילו מה סוג של ביטוחים הגנת מחירים יהיה המתאים לדרישותיו, התעופפו שאלות רציניות שהמזוזה יובילו לפיתרון הנכון וזה משיג את אותם הכיסוי המוצא חן בעינכם לנסיבותיו.g