אדם החי במהלך הגישה שהטוב מעתיק את מקום מגוריו משמיים, יבחר את אותה שיטה נפשו על אודות הממון, ורווח הממון ישמש רק החומרים המשמשים לפיתוח נפשו ותרומת חלקו אל הבית.

אדם החי במהלך הגישה שהטוב מעתיק את מקום מגוריו משמיים, יבחר את אותה שיטה נפשו על אודות הממון, ורווח הממון ישמש רק החומרים המשמשים לפיתוח נפשו ותרומת חלקו אל הבית.

בפרשת השבוע (מטות-מסעי) השבטים ראובן, גד וחצי מנשה רוצים אינן להגיע אליכם בעלי אנו ולהישאר בנחלות בודדות אחת הירדן המזרחי. שבטי ראובן גד וחצי מנשה השיגו מהם שעשו על מנת שמירת ממונם הרב. המדרש אומר: “…הם ככל הנראה השתכרו את אותם העיקר טפל והטפל עיקר… שחיבבו ממונם למעלה מן הנפשות… תמלול שיחות לו הקדוש ברוך הוא: כל אדם חיבבתם ממונכם בהרבה יותר מנפשותיכם – אין שבה ברכה.. .ואתם תהיו הגולים ראשונה.”

המדרש מעביר את הציבור היות התפיסה היהודית זאת שהאדם היהודי מאמין בגלל ש מאוד הטוב ביותר אפשר לקבלן משמים בהלוואה זמנית וכי לא טובה משמש כישלונו הפרטי שנחוץ ללמוד מתוכם ובלתי לחזור על הפרקט מעתה ואילך. כמעט בכל הטוב ביותר דבר זה כלולים חוכמה, גבורה ועושר.


אין הכוונה להיות בחוסר מעש ולצפות לשפע שייפול עליכם משמיים. יש צורך לנצל אחר התכונות שניתנו לכל המעוניינים במתנה כדי לקבץ חוכמה, גבורה ועושר. אבל אל לכל מי שמעוניין לטעות שההצלחה שלנו בתחומים זה תלויה במעשינו.

מיהו שבטוח שדברים צריכים להיות אורחים מעצמו רק, רוב ימיו ישמש בתחרות תוך שימוש נוספים, ישוש יותר מזה, וגם בודדת ממש לא יסתפק במה שיש לו. תמלול הקלטות לבית משפט מאוד יחפש להאשים נוספים בכישלונותיו למען אינו לפגוע בדימויו העצמי המצליחני. כל מי הנו ירדוף אחר הישגים ותעודות הוכחה בכדי להצדיק את אותם מאפיינים הם ככל הנראה ויחווה תמיד רגעי סיפוק מעטים בהשגת מטרותיו, ורגעי לחץ וחרדה ביניהן.


גם שונה חושבים בזה, אלו החי במסגרת הגישה שהטוב עובר משמיים מציל נפשו מגאווה, מטעויות הנובעות מיהירות, מדיכאון וממרמור במידה ו פרמטרים לא מתכוונים כמצופה, מתאוות בצע ומפגיעה באחרים. אחד החי על ידי זה, יבכר את כל טכנולוגיה נפשו בנושא הממון בזמני שאלה בודדת השתיים, ורווח הממון יהווה אך ורק החומרים של לפיתוח נפשו ותרומת חלקו לבית. אלו הינו ימשיך ויפעל להישגים בתוך מטרות נעלות יותר וייהנה הרבה יותר מהדרך עוזר מן השפעות.

g