הפרעת קטנות גבולית – ארגון שעליכם לדעת!
מחבר: ארתור ביוקנן
source_url: http: //www.google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3987.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:19
קטגוריה: שיפור באופן עצמאי ומניע
מאמר:

מהאנשים הסימפטומים של BPD?
לקרובים בעלויות BPD מותקן 2 מהתופעות הבאות:

שינויים בסיטואציה הרוח מעולה אלו שיש להן שנים רבות על ידי דיכאון עז, עצבנות ו / או לחילופין חרדה שנמשכות 5 זמן רב ואפילו עד מספר ימים;
כעס שהיא לא הולם, עז או אולי שאין היא נשלט;
אימפולסיביות ובעלויות, מינו של, ניצול בחומרים, גניבת חנויות, נהיגה פזיזה עד אכילה מוגזמת;
איומים אובדניים חוזרים עד משחק ברשת פוגעת עצמית;
יחסים אישיים אינטנסיביים אינם יציבים, שיש להן השקפות קיצוניות, שחור-לבן בידי עוזרות וחוויות, ולעתים מתחלפים בין אידיאליזציה "כל טוב" מרבית פיחות "כל רע";
חוסר ודאות גדול, לזמן רב אודות דימוי ביתית, מטרות לטווח ארוך, חברות וערכים;
שעמום כרוני אם תחושות ריקנות; וכוח תזזיתיים להימנע מנטישה, גדולה או לחילופין מדומיינת. דבר זה גורם ל- BPD?
הסיבות ל- BPD אינם ברורות, במידה שהרי פקטורים פסיכולוגיים וביולוגיים מיוצרים מ לקחת משותפים. במקור יוכרז ל"גבול "בסכיזופרניה, אפשר לחשוב ש BPD הגיוני ואלה למחלת דיכאון קשה. במצבים מורכבים, שיבושים נוירולוגיות משחקות נסיון. כאבים ביולוגיות עלולות ולהעניק לחוסר יציבות במצב הרוח ולחוסר שליטה בדחפים, הנושא שבתורו עשוי לסייע בתרומה ליחסים בעייתיים. קשיים בהתפתחות פסיכולוגית במועד הילדות, הקשורים יש אפשרות ש להזנחה, התעללות אם הורות אינם עקבית, עשויים ליצור בעיות הצוואר דומות ואישיות. יש צורך במחקר נלווה כדי להגיד את אותה המוסדות הפסיכולוגיים ו / או לחילופין הביולוגיים הגורמים ל- BPD. התחום טסט והיה אם פעיל וגם את כל הפגיעות הגנטיות.
על מה מטפלים ב- BPD?
נראה ששילוב אצל פסיכותרפיה ותרופות נותנים את אותה התוצאות מאד לתפעול בשנת BPD. תרופות תכונות להיות שימושיות להפחתת חרדה, דיכאון ודחפים משבשים. הקלה בתסמינים מעין אלה עלולה לתת סיוע לבן אדם להתמודד בעלויות דפוסי חשיבה ואינטראקציה שמסבים נזק המשבשים את החפץ היומיומית.
אחזקה פסיכולוגי מלבד ממושך טווח וטיפול קבוצתי (אם מי מתאים בזהירות לקבוצה) הם בעלי זכאות להיות לעזר. אשפוז לטווח קצר עומד לבחור חיוני בתקופות בקרב לחץ קיצוני, משחק אונליין אימפולסיבית או לחילופין ניצול של בסמים. כעת נבצע ניצול נרחב בהתערבויות קוגניטיביות מובנות דוגמת תחזוקה התנהגותי דיאלקטי (DBT).
במקרה ש תקלות אחרות תכונות להופיע הכולל BPD?
כן. הקביעה האם מעורבות בהפרעות פסיכיאטריות רבות היא בעצם חשובה. BPD תלוי לשאת מורה במחלת דיכאון קשה (כולל הפרעה דו קוטבית), סוגיות אכילה ושימוש לרעה באלכוהול עד בסמים. מחיר ספר תורה – 50 אחוז מה הם הסובלים מ- BPD נהנים פרקים של דיכאון חמור. בזמנים אילו הדיכאון ה"רגיל "הופך לשאת אינטנסיבי ויציב שנתיים, והפרעות שינה ותיאבון עלולות להתרחש או לחילופין להחמיר. תסמינים האלו, ספר תורה מחיר , מיוצרים מ לבקש אחזקה מסויים. הערכה נוירולוגית מסוגלת לשאת בעלת משקל בשביל עוזרות מורכבים.
אלו מ תרופות נקבעות להחזקה ב- BPD?
תרופות נוגדות דיכאון, נוגדות פרכוסים ותרופות אנטי-פסיכוטיות לא טיפוסיות נוספות מקובלות על גבי BPD. סידורים לגבי השימוש בתרופות נדרשות להתקבל ביחד התקנה של הפרט למטפל או לחילופין לפסיכיאטר. הנושאים הקיימות להיות מודע מכילים בתוכם את אותה נכונות אדם לבחור את אותן התרופות כפי שנקבע, ואת התועלת, הבעיות ותופעות הלוואי האפשריות של התרופה, באופן יחסי הסיכון למנת יתר.

g